http://oklib.com.ua ru Sat, 12 Nov 2016 00:00:00 +0000 ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.623 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.623#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.622 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.622#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.621 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.621#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.620 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.620#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.619 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/ivanenko_oksana/mariya.mp3.619#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/yanovskyy_yuriy/chotyry_shabli.mp3.618 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/yanovskyy_yuriy/chotyry_shabli.mp3.618#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/yanovskyy_yuriy/mayster_korablya.mp3.617 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/yanovskyy_yuriy/mayster_korablya.mp3.617#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/yanovskyy_yuriy/vershnyky.mp3.616 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/yanovskyy_yuriy/vershnyky.mp3.616#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shmorgun_ievgen/roslyna_dyvovyjnoi_syly.mp3.615 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shmorgun_ievgen/roslyna_dyvovyjnoi_syly.mp3.615#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shmorgun_ievgen/zozulyni_cherevychky.mp3.614 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shmorgun_ievgen/zozulyni_cherevychky.mp3.614#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shyyan_anatoliy/kotygoroshko.mp3.613 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shyyan_anatoliy/kotygoroshko.mp3.613#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_vasyl/ternovyy_svit.mp3.612 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_vasyl/ternovyy_svit.mp3.612#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_vasyl/syn_voli.mp3.611 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_vasyl/syn_voli.mp3.611#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_vasyl/grygoriy_skovoroda.mp3.610 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_vasyl/grygoriy_skovoroda.mp3.610#comments ij ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_valeriy/dim_na_gori.mp3.609 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchuk_valeriy/dim_na_gori.mp3.609#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/irjavets.mp3.608 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/irjavets.mp3.608#comments , ... ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_nebo_nevmyte_i_zaspani_hvyli.mp3.607 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_nebo_nevmyte_i_zaspani_hvyli.mp3.607#comments , , ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_mertvym_i_jyvym_i_nenarodjenym.mp3.606 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_mertvym_i_jyvym_i_nenarodjenym.mp3.606#comments ... ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_zolotoi_y_dorogoi.mp3.605 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_zolotoi_y_dorogoi.mp3.605#comments ... ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_znovu_meni_ne_pryvezla.mp3.604 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_znovu_meni_ne_pryvezla.mp3.604#comments : ... ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_dosi_snytsya_pid_goroyu.mp3.603 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_dosi_snytsya_pid_goroyu.mp3.603#comments ... ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_vyris_ya_na_chujyni.mp3.602 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_vyris_ya_na_chujyni.mp3.602#comments ϳ ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/ivan_pidkova.mp3.601 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/ivan_pidkova.mp3.601#comments ... ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_arhimed_i_galiley.mp3.600 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/i_arhimed_i_galiley.mp3.600#comments ( ) http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/ieretyk.mp3.599 http://oklib.com.ua/ukrayinska_literatura2/shevchenko_taras/ieretyk.mp3.599#comments